Blogg

Urfe - det beste fra naturens spiskammer

Urfe er eksklusivt kjøtt fra de stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik mersmak av norsk natur. Totalt finnes det kun rundt 2300 dyr av disse rasene i Norge, så dette er virkelig eksklusivt. Våre gamle storferaser vokser langsomt, ca 20% saktere enn vanlig storfe. Dette gir finere og tynnere muskelfibre, og mer intramuskulært fett. Kjøttkvaliteten blir jo deretter og vi får et kjøtt som er særdeles velsmakende.

Så snart snøen går om våren og det grønnes, slippes kyrne ut på gården. Ungoksene kastreres tidlig, så de kan gå sammen med «damene» på beitet. Sommeren gjennom er de på utmarksbeite og fråtser i ville urter, bjørkeløv, granbarskudd og annet godt fra naturens spiskammer. Kombinasjonen urgener og kraftig kost gjør underverker med kjøttet, det blir både smaksrikt og veldig mørt, og har blitt en fantastisk råvare å ha på menyen.


Urfe's fysiologiske egenskaper
Vekst og veksthastighet påvirker flere av urfeets fysiologiske egenskaper. For eksempel ser man forskjell i muskelfibersammensetting og fettinnhold mellom dyr som vokser raskt og sakte. Saktevoksende dyr har tynnere og finere muskelfibrer enn de som vokser raskt. Det er også mer intramuskulært fett i musklene hos dyr som vokser sakte, dette er begge faktorer som påvirker kjøttkvaliteten positivt. Forskningsresultater viser at de bevaringsverdige storferasene vokser 200-300 g langsommere per dag enn vanlig storfe.

Urfe består av disse gamle storferasene:

1. Sidet Trønderfe og Nordlandsfe stammer fra det gamle, opprinnelige feet i Trøndelag og Nord-Norge. Det er et fjellfe av tilsvarende type som det gamle feet i nordlige deler av Sverige og Finland. Rasen er godt tilpasset norske forhold, og er et sterkt og delvis naturlig utvalg som gjennom århundrene har gjort at rasen er småvokst, fruktbar, helsesterk og nøysom.

2. Dølafe er en tradisjonell norsk storferase med opprinnelse fra store deler av Oppland og Hedmark, med tyngdepunkt i Gudbrandsdalen, Østerdalen og områdene rundt. Det var fra Dølafeet melken kom fra da man første gang laget den særnorske brunosten i disse trakter.

3. Vestlandsk raukolle har sitt utspring fra det gamle Lyngdalsfeet, som på 1800-tallet ble krysset med feet fra Rogaland. Det gamle Lyngdalsfeet var lik dagens Vestlandskraudkoller både i fargesammensetning og eksteriør. På 1950- og 60-tallet var dette den dominerende rasen, før NRF gjorde sitt inntog. I dag er Vestlandskraudkolla mest å finne i Rogaland, Sogn og Fjordane og en del i Oppland. Det er også registrert dyr av rasen i Troms Fylke, Møre og Romsdal, Hardanger, Voss og Agder

4. Østlandsk rødkolle er en engang så tallrik kurase fra Østlandet, som i likhet med andre raser, holdt på å dø ut på 1980-tallet. Rasen er en krysning av Romerikskveget og Smålensfeet. Senere tilkom Jarlsbergfeet, som opprinnelig stammer fra Vestfold. Rasen er kollet.

5. Vestlandsk fjordfe er en sammenslåing av mange kuraser, med stor variasjon i utseende. Hanseatene og deres import hadde med dette å gjøre. Den sørligste av disse rasene, i Sunnhordland, har imidlertid sannsynligvis større genetisk slektskap til den enda mer sørlige kurasen Vestlandsk Raudkolle.

6. Telemarksfe stammer hovedsakelig fra Telemark, men på starten av 1900-tallet, da man ofte krysset de mange lokale kurasene, til færre mer utbredte kuraser, krysset man Telemarksfeet med Valdresfe, Hallingfe, Numedalsfe og Setesdalsfe. For mange er den lille rødsidede kua med de store flotte hornene, selve symbolet på det urnorske.Urfe - den beste råvaren

Urfe-slakt er mindre enn vanlige storfe, derfor er også stykningsdelene noe mindre. Det er stor variasjon i vektklassene på disse dyrene, så derfor har vi 2 størrelser av alle stykningsdelene (stor/liten).

Små = skjæres av dyr på 120-140 kg
Stor = skjæres av dyr på < 140 kg

Alle stykningsdeler er stykket etter standard skjæremønster og vakuumert.

Kvalitetskrav til Urfe
• Dyrene skal være minst 87,5 % reinrasede dyr av en av de overnevnte rasene.
• Urfe skal ha minst 1 sesong på beite ute i norsk natur.
• At alt kjøtt kommer fra dyr som har levd godt. Generelt godt dyrehold, og KSL er et minimumskrav.
• Urfe har fettklasse 2- eller høyere og en slaktevekt på minimum 120 kg.
• 100 % norsk kjøtt.

Slakting av Urfe foregår på våre fabrikker på Malvik i Trøndelag, Gol i Hallingdal og Rudshøgda i Hedmark.


Les alt om Urfe i vårt Trend & Tradisjon-magasin her.

Oppskrifter

Om bloggen

Nortura er en av landets ledende matvarebedrifter og det største merkevarehuset innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet er privat eiet av norske bønder som også er leverandører og råvareprodusenter. Vi er Nortura PROFF, Norges ledende leverandør av kjøtt og egg til storkjøkkenmarkedet, og dette er vår blogg.

Sulten på mer PROFF?

Kategorier

Nyheter fra Nortura