Trender i kjølvannet av krisen

Trender Pandemi Header

Krevende tider gir ofte kreative løsninger og endrer hvordan vi både tenker, jobber og former fremtiden. Krisen har ikke endret alle trendene som beveget seg i markedet før den startet, men den har bidratt til å sette ekstra fart på enkelte trender – og bremset andre. Men de er der!

1

Hygiene

Vi kommer ikke utenom hygiene. Det er nå ekstra viktig, nesten livsviktig, for serveringssteder å vise god hygiene og at gjesten kan stole på at alt er håndtert hygienisk. Dette er viktig både for gjestene og for å beskytte sine egne ansatte. Ekstra rengjøring og kjøkkenhygiene vil gjøre det enda mer krevende – også for kjøkkendriften.

2

Norsk opprinnelse

Kriser gjør at vi mennesker beveger oss tilbake til det trygge og gode. Pandemien har også satt et økt søkelys på hvor selvforsynte Norge er med både mat og andre ressurser. Nordmenn ønsker i enda sterkere grad å støtte lokale aktører gjennom krisen ved å ta mer gjennomtenkte valg rundt hvor de vil legge igjen pengene sine – og har i perioden kjøpt betydelig mer norsk mat

3

Nose-To-Tail og Root-To-Stem

Pandemien har gjort det krevende økonomisk for de fleste i vår bransje. Dette vil gjøre behovet for å kunne produsere gode retter med lav kostpris enda større. Å bruke hele dyret (nose-to-tail) og hele grønnsaken(root-to-stem) gjør det enklere å ha en lavere råvarekostnad. Mindre edle stykningsdeler trenger ofte lengre tilbered-ningstid, men kan gi fantastiske smaksresultater.

4

Plantebasert mat

Fokus på å holde seg generelt sunn og i form vil med all sannsynlighet øke. Folk vil ønske å være i stand til å kjempe mot et ev. virus. Dette kan føre til økt fokus på funksjonell mat, samt til å øke veksten av veganisme, da helse og ønske om bedre kosthold er den sterkeste driveren for å bli veganer. Dette vil føre til flere blendprodukter (kombinasjon av kjøtt og grønnsaker) og plantebasert mat. Det er imidlertid et men her, og det er at det må smake godt... ellers er de færreste villige til å velge bort kjøttet.