Nortura forlenger avtalen som generalpartner for Norske Kokkers Landsforening

Nortura og Norske Kokkers Landsforening (NKL) går sammen om å skape økt oppmerksomhet rundt kokkefaget og rekruttering til restaurant- og matfag. Avtalen innebærer også fortsatt samarbeid med De Norske Kokkelandslagene - og ble signert under NKL's tradisjonelle "julefrunsj" denne uken.

NKL og Nortura har lange tradisjoner for samarbeid, og planlegger en enda tettere oppfølging når Norturas avtale som generalpartner nå fornyes. Avtalen vil ha en varighet på fire år og trer i kraft fra januar 2023.

- Norske Kokkers Landsforening er glade for at Nortura, en av de største matvareprodusentene i Norge, fornyer sin generalpartneravtale med NKL. Et mangeårig, godt samarbeid fortsetter med samme fokus, men med flere nye elementer med stor betydning for begge parter. NKL er spesielt glade for alle de gode ressursene avtalen gir oss adgang til, og ser frem til å videreutvikle samarbeidet og NKLs aktiviteter som er inkludert i avtalen, sier daglig leder i NKL, Espen Wasenius.

Markedssjef i Nortura PROFF, Hilde Klerck-Nilssen, er glad for å kunne videreføre samarbeidet med NKL.

- NKL og Nortura har så mange fellesnevnere, alt fra verdiene våre, til saker vi begge brenner for, som for eksempel rekruttering til faget. Videre er vi glade for å jobbe med en partner som har ambisjoner om å fremme det norske kjøkken og som opererer i hele Norges land, akkurat som vi gjør, sier hun.

Stort behov for rekruttering til restaurant- og matfag

Nedstengingen under koronapandemien førte til at mange ansatte i serveringsmarkedet søkte nye jobber innenfor andre bransjer. Det har resultert i en kritisk mangel på kokker i Norge i dag. Målet om økt rekruttering blir derfor en viktig del av partnerskapet mellom NKL og Nortura.

- Som leverandør til serveringsmarkedet er vi avhengig av at det finnes, og rekrutteres, gode fagfolk. Vi trenger fagfolk i hele verdikjeden, fra slakteriene til restaurantene, for å lykkes med råvarene fra den norske bonden, sier Klerck-Nilssen.

- Norske Kokkers Landsforening er opptatt av å omsette all oppmerksomheten kokkekonkurranser skaper, til verdier vi kan ta ut i rekruttering til kokkfaget, vi tenker rekruttering i alle aktiviteter vi engasjerer oss i, avslutter Wasenius.

Fakta om Norske Kokkers Landsforening

Norske Kokkers Landsforening (NKL) er en landsdekkende paraplyorganisasjon som arbeider for kokkefagets fremme og utvikling av det norske kjøkken, grunnlagt i 1954. NKL omfatter 22 kokkelaug over hele landet, og har totalt rundt 1500 medlemmer (2021). NKL organiserer de norske kokkelandslagene, som representerer Norge i internasjonale kokkekonkurranser. Organisasjonen arrangerer også årlig norgesmesterskap i kokkekunst og norgescup for kokk- og servitørlærlinger.