Norturas anlegg er i drift igjen etter dataangrepet

Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere - Oppdatert 11.01.2022

Norturas anlegg er i drift igjen etter dataangrepet

Nortura ble utsatt for et dataangrep 21. desember 2021 og en rekke tiltak ble satt i verk som følge av dette.

Med midlertidige løsninger på plass er vi i ferd med å komme i tilnærmet full produksjon igjen. Dyr og egg kommer nå inn til alle våre anlegg, og det er gledelig å se at vi gradvis normaliserer driften. Vi vil allerede nå i januar være i full produksjon når det gjelder slakting, skjæring, videreforedling, ordre og ekspedisjon, men har fremdeles enkelte leveringsutfordringer og vi vil jobbe med å ta igjen etterslep.

Det er gledelig å kunne meddele at leveransene til serveringsmarkedet fremover vil være tilnærmet normale, selv om noen avvik kan oppstå fremdeles. Ordinære bestillingsrutiner gjelder. Vi ønsker å rette en stor takk til dere som har vist stor forståelse og tålmodighet i en utfordrende situasjon, for både oss og dere.

NB! Nortura-ansatte kan nå igjen motta ekstern e-post, så ta gjerne kontakt med oss.