Det beste fra de beste

Gull Kokkelandslaget KOKKE OL 2020 copy 1920

Nortura PROFF samarbeider med den beste matkompetansen i landet. Våre samarbeidspartnere bistår blant annet i produkt- og

konseptutviklingsprosjekter – og er viktige sparringspartnere for oss. Sammen jobber vi også for å fremme norsk matkultur.

DET NORSKE KOKKELANDSLAGET har valgt oss som deres generalsponsor, et mangeårig samarbeid vi er ekstremt stolte av.