Overgang til egg fra frittgående høner gir nye varenumre

Prior Egg

Alle våre dagligvarepakninger med Prior Egg kommer allerede fra frittgående høns – og nå vil også alle våre skallegg i storpakning gjøre det. Det blir derfor ny varekode på noen av våre aller største produkter.

Pytt i panne med egg

Nortura gjør hele tiden tiltak for å bedre dyrevelferden og har jobbet en god stund for å legge all sin eggproduksjon over til å bli egg fra frittgående høner. Dette innebærer blant annet at all nyetablering hos eggprodusenter skjer med basis i frittgående produksjon. Dette er en gradvis prosess, da det tar tid for eksisterende enkeltprodusenter å gjøre om på fasilitetene i hønsehusene og på gården. (Det er imidlertid satt som målsetning at alle produsenter har frittgående produksjon fra 2022.) Det vil derfor forekomme egg fra høner i miljøbur i enkelte andre eggprodukter frem til da.

Alle våre produsenter for frittgående egg innfører ulike trivselstiltak i form av økt aktivitet for dyrene - og bedre dyrevelferd. Frittgående høner beveger seg fritt i hønsehuset, og har tilgang til vaglepinne, sandbad og verpekasse.

Dette er de gjeldende varekodene på egg fra 1.11.2021:

Prior Egg 30 M/L fra frittgående høner
15,12 kg (8x30 stk)
Varenr. 5000007598
EPD-nr. 5499124

Prior Egg 30 M/L fra frittgående høner
7,6 kg (4x30 stk)
Varenr. 5000001687
EPD-nr. 4685376


Erstatter disse produktene:

Prior Egg M/L 30 stk 15,12 kg - Varenr. 370082 | EPD. 5749577

Prior Egg L 30 stk 16,3 kg – Varenr. 370101 | EPD. 238634
Prior Egg M 30 stk 13,9 kg – Varenr. 370201 | EPD. 238667


Se alle våre Prior Egg her: